Söker du jobb i sommar? Klicka på fliken lediga tjänster och läs mer!

Omsorgsverksamhet utifrån lagstiftningen LSS

Vi driver omsorgsverksamhet utifrån lagstiftningen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt behandling utifrån Socialtjänstlagen.

Vi arbetar utifrån människors förmågor oavsett funktionshinder. Vi använder oss av ett aktivt arbetssätt som tar utgångspunkt i metoder fokuserade på lämpliga lösningar. Vi ser möjligheter och inte hinder!

InDies Omsorg AB finns i Mälardalen.